El Hygge voor de

Kinderopvang

Werkdruk is momenteel een hot item. Dat het er is, is iets wat als een paal boven water staat. Hoe kun je er voor zorgen dat er meer rust wordt ervaren op de werkvloer? Hoe zorg je er voor dat de pedagogisch medewerkers weer kunnen doen waarvoor ze komen? Hoe zou je de werkzaamheden op de werkvloer zo kunnen inrichten dat die druk minder wordt en er weer meer plezier wordt ervaren?

Met meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang, kan ik als externe kracht bij jullie organisatie advies geven en jullie organisatie begeleiden bij het bewerkstelligen van meer rust, meer kwaliteit en werkplezier op de werkvloer.

Groepen naar huis sturen? Of met je handen in het haar omdat de personele planning niet rond komt? Als freelance pedagogisch professional kun je mij ook inzetten op één van jullie kinderopvang locaties.

Wat kan ik voor de Kinderopvang betekenen:

  • Als pedagogisch coach verbonden aan jouw organisatie
  • De spil zijn tussen jullie pedagogisch beleid/werkplan van de locatie en de pedagogisch medewerkers
  • Pedagogisch medewerkers coachen in contact met kinderen en in het maken van observaties
  • Observeren, analyseren en ontwikkelen van ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren
  • Het coachen van werknemers op de werkvloer als pedagogisch coach, observaties, werkplannen/beleidsplannen optimaliseren en die toetsen aan de praktijk
  • Jullie socials beheren zodat je meer en beter zichtbaar bent voor toekomstige klanten
  • Als freelance pedagogisch professional in te zetten op één van jullie locaties